Lopen, springen, slingeren, klimmen, klauteren, kruipen en sluipen in een sporthal die tot een verbeelding sprekende jungle is omgebouwd met trampolines, plinten, parachutes, glijbanen, klimrekken, touwen, valmatten en nog zoveel meer.

Peuterbewegingsschool

Kleuterbewegingsschool

2 Locaties

Locatie

logo Bewegingsschool De Slinger Roeselare

Sporthal Klein Seminarie
Zuidstraat 27, 8800 Roeselare

logo Bewegingsschool De Slinger Torhout

Sporthal VIVES Torhout
Sint-Jozefstraat 1, 8820 Torhout

Onze visie

De bewegingsschool is een project dat jonge kinderen meer bewegingskansen wil bieden, en hen zodoende aan te zetten tot een gezond leven, met voldoende beweging en sport.

 

In onze hedendaagse maatschappij krijgen kinderen jammer genoeg minder tijd en ruimte om te bewegen, en dit heeft een weerslag op hun ontwikkelingsmogelijkheden. Door de toenemende urbanisatie is er steeds minder plaats om te spelen, door het steeds groter wordend onveiligheidsgevoel en de toenemende verkeersdrukte houden ouders hun kinderen liever binnen, de tv- en computercultuur die zijn intrede heeft gedaan, … Dit alles zorgt ervoor dat kinderen zich niet meer ten volle kunnen ontplooien, en dit zowel op motorisch, dynamisch-affectief en cognitief vlak. Vanuit onze maatschappij wordt hier te weinig aan gedaan. Denk maar aan de sportclubs die veel te sportspecifiek te werk gaan of het aantal uren lichamelijke opvoeding op school…

 

De bewegingsschool maakt hier wel werk van, en beoogt de algemene ontwikkeling van ALLE kinderen positief te beïnvloeden.

 

Laat kinderen spelen in een bos en ze zijn urenlang bezig met lopen, klimmen en bouwen. Dit heeft veel te maken met de materiële aard van de omgeving. Een bos biedt veel afwisseling en zet kinderen voortdurend voor nieuwe uitdagingen. Dit gegeven is dan ook de basisgedachte van de bewegingsschool. Wij brengen het bos gewoon in de zaal! Met ons ruime aanbod aan materiaal zorgen wij telkens voor verrassende spelvormen en een weldoordacht en gevarieerd parcours.

 

Elke sessie worden de kinderen voor nieuwe uitdagingen geplaatst door de steeds variërende parcours en bewegingsvormen. Door telkens die uitdagingen aan te gaan krijgt het kind de kans om zelf te ontdekken wat het reeds kan of niet kan, en zal het ook verschillende vaardigheden aanleren.

 

Heel belangrijk tijdens de sessies van de bewegingsschool is de inbreng van de ouder(s). Zij leggen samen met hun kind het parcours af, en zorgen mee voor de steun en veiligheid van het kind. Net doordat de ouder(s) erbij zijn, zal het kind veel sneller en meer gaan exploreren, wat hun ontwikkeling ten goede komt. Bovendien geeft het de ouders de kans om hun kinderen beter, en in een andere context te leren kennen. Ouders zullen de mogelijkheden en eventuele ‘problemen’ van hun kind sneller (h)erkennen, wat opnieuw gunstig kan zijn voor de ontwikkeling van het kind.

 

En natuurlijk is het ook een geschikte gelegenheid om zich eens op een originele manier kostelijk te amuseren met hun kind. Dit is ook een typisch gegeven voor de bewegingsschool: het samen spelen heeft een positieve invloed op de relatie tussen ouder en kind!

Ons doel

Ons doel is de algemene ontwikkeling van het kind te bevorderen. Elk kind heeft behoefte aan beweging, en beleeft daar ook plezier aan.

 

Door middel van beweging zal de gezondheid, de motoriek en de menselijke ontplooiing van het kind bevorderd worden.

 

Met de bewegingsschool willen wij er iedereen van bewust maken dat voor de algemene ontwikkeling van het kind leren bewegen even noodzakelijk is als leren lezen, rekenen en schrijven.

Doelgroep

De bewegingsschool richt zich op peuters en kleuters. Dit is dus vanaf dat de kindjes kunnen stappen tot aan het eerste leerjaar. Wij wensen wel heel duidelijk te benadrukken dat we geen enkel onderscheid maken tussen motorisch en/of geestelijk ‘sterke’ en ‘minder sterke’ kinderen. Iedereen is van harte welkom!